Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2016

boatsintex

When the jar will ship for free

โลก พื้นที่แถบฝังตะวันตกของออสเตรเลียจะมืฝน น้อยลง 10 เปอร์เซ็นต์ “ล้บเปอร์เซ็นต์อาจจะดูเป็นตัวเลขไม่มาก" โซโลมอน กล่าว “แต่มันคือค่าที่เราเห็นกันอยู่ในบริเวณแพ้แล้งหลักในอดีต เซ่นที่ ตัสต์โบวลั (Dust Bowl)"

ไม,ว่าคุณจะเชอในเรื่องโลกร้อนหรือไม่ก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเซ่น อัล กอร์ และชูซาน โซโลมอเรือยางมือสอง น ก็คือ ปรมาจารย์ด้านการอธิบายความหมายของตัวเลข เรือยางท้องไฟเบอร์ ทั้งนี้เพอโน้มน้าวภาครัฐ และเอกซนให้มีการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการแกไขปัญหานี้

 

มันจะเป็นอย่างไรหากคุณไม่มีความรู้ในเรื่องความตันโลห้ตเลย และ มีแพทย์มาบอกกับคุณว่าความตันโลหิตของคุณมีค่าเท่ากบ 220/140? มันจะ ทำให้คุณคิดจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่ตามใจปากตลอดเวลา รวมทั้งนิสัย ไม่ยอมออกกำลังกายของคุณหรือเปล่า? ไม่เลย เว้นแต่ตัวเลขจะถูกอธิบาย ในบริบทที่ดูมีเหตุผลต่อคุณ มีแพทย์คนหนึ่งที่ผมรู้จักบอกกับคนไข้ว่า "ความ ดันโลหิตของคุณมีค่าเท่ากับ 220/140 ตามปกติแล้วมันควรจะอย่ที่ 120/80 ค่าความดันโลหิตของคุณจงสูงมากอย่างน่ากลัว มันทำให้คุณเสี่ยงกับการ เป็นหัวใจวาย โรคไต หรืออัมพาต ที่ล้าดัญคอค่าสี่สูงขนาดนี้อาจทำให้คุณ เสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ตลอดเวลา เพราะมันมากพอที่จะทำให้เล้นเลือด แดงในสมองของคุณแตกได้” ด้วยการอธิบายอย่างเจาะจง มีผลกับตัวคุณเรือยางติดเครื่องยนต์  โดยตรง และสอดรับกับบริบท แพทย์ผู้นี้ได้ทำหน้าที่เตือนคนไข้ของเขาแล้ว และน่าจะทำให้คนไข้คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทันที!

 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนก็ตาม ตัวเลขที่คุณนำไปใช้ทั้นมีผลต่อ ผู้ฟังของคุณน้อยมาก เว้นแต่คุณจะทำให้เรือยางตกปลา มันมีความหมายขึ้นมาได้ ตัวเลขที่ ปราศจากบริบททั้นไม่ลามารกสร้างความประทับใจใดๆ ได้ ไม่ว่าคุณกำลัง นำเสนอข้อมูลทางเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสภาวะอาการปวยไข้ คุณจะต้อง เปรียบเทียบตัวเลขนั้นกับลี่งที่ผู้ฟังของคุณรู้จัก แล้วข้อความที่คุณตั้งใจบอก ผู้ฟังของคุณจะน่าสนใจขึ้น โน้มน้าว และหวังผลได้

 

สตฟ จ๊อบสี' เปิดต'วไอโฟนรุ่นใหม่ที่ดกว่าเดมในงานประชุมผู้พัฒนา โปรแกรมของแอปเปิลทัวโลก (Apple’s Worldwide Developers Conference- WWDC) เรือยางนวันที่ 9 มิถุนายน 2008 ไอโฟนรจี (iPhone 3G) ที่เร็วเป็นลองเท่า ของไอโฟนรุ่นเก่า ออกแบบมาเพื่อเครือข่ายเอทีแอนด'ท (AT&T) เจเนอเรชั่น ที่

 

ลาม (3G) ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 3 เมกกะไบต์/วินาที (Mbps) เทียบกับ 144 กิโลไบต์/วินาที (Kbps) ของเจเนอเรช'นที่สอง (2G) ทำให้การ เข้าอินเตอร์เน็ตและการดาวน์โหลดข้อมูลมัลตมืเดีย (สิอผสมที่มิทั้งภาพ และเสียง) โดยโทรศัพท์มือถือรวดเร็วกว่าเดิมมาก แถมจ๊อบสี'ยังทำให้มัน ง่ายขึ้นด้วย “สะใจจริงๆ" จ๊อบส์กล่าว

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl